Forside

Du kan bruge en coach til at blive mere bevidst om egne værdier. Træffe de valg
der er i overensstemmelse med dem og derved leve et mere tilfredsstillende
og fokuseret liv, hvor dine værdier er de bærende for de valg du træffer.

Det vil sige, at jeg kan hjælpe dig med at ændre uhensigtsmæssige vaner,
adfærdsmønstre, forebygge og behandle stress, leve sundere, løse konflikter
og blive bedre til at prioritere i alle de tilbud vores verden tilbyder os.

Fælles for disse eksempler er et fremtidigt ønske om forandring. Det betyder,
at coachen forholder sig til den person, du er i dag og dine fremtidige mål.
Det vil sige, at coaching ikke er terapi.